"Min arbeidsplass" for D2 Magasin / Dagens Næringsliv
Ukentlig spalte hvor leserne blir presentert arbeidsplassene til alt fra  Norges Statsministeren til en ukjent artist.

"My Workspace" for D2 Magazine / Norway Business Daily
Weekly column where readers are presented with the workspaces of everything from Norway's prime minister to an up and coming artist.